پیام معاون درمان

سخن بزرگان

چنان با مردم رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند.(امام حسن مجتبی(ع))

مطالب پر بازدید

کلاس اطفاء حریق(١١٨٠ بازدید)
8231 مامورین اورژا... (١١٢٩ بازدید)
مطالب ستاره دار 3(١٠٨٩ بازدید)
اطلاعیه 1(١٠١٣ بازدید)
نشت گاز و مصدومیت(٩٢٦ بازدید)
نظارت بر مراکز MMT(٩٠٧ بازدید)
اصول پرونده نویسی(٣٧٢ بازدید)

ساعت

اوقات شرعی