پیام معاون درمان

سخن بزرگان

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی. (مهاتما گاندی)

مطالب پر بازدید

کلاس اطفاء حریق(٩٧٤ بازدید)
8231 مامورین اورژا... (٩٥٤ بازدید)
مطالب ستاره دار 3(٨٩٩ بازدید)
اطلاعیه 1(٨٥٢ بازدید)
نشت گاز و مصدومیت(٧١٩ بازدید)
نظارت بر مراکز MMT(٦٧٩ بازدید)
اصول پرونده نویسی(١٣٣ بازدید)

ساعت

اوقات شرعی