پیام معاون درمان

سخن بزرگان

چنان با مردم رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند.(امام حسن مجتبی(ع))

مطالب پر بازدید

کلاس اطفاء حریق(١١٦٩ بازدید)
8231 مامورین اورژا... (١١٢٣ بازدید)
مطالب ستاره دار 3(١٠٧٧ بازدید)
اطلاعیه 1(١٠٠٢ بازدید)
نشت گاز و مصدومیت(٩١٣ بازدید)
نظارت بر مراکز MMT(٨٩٠ بازدید)
اصول پرونده نویسی(٣٥٨ بازدید)

ساعت

اوقات شرعی