جمعه ٢٨ آذر ١٣٩٣ -

دانشكده پزشكي بجنوردمسئول واحد


خانم اكرم وحداني

مسئول كاركزيني دانشكده 

كارشناس مديريت دولتي

شماره داخلي :05842297096 و05842297097   --------------------داخلي 133

 کلیه حقوق این پورتال متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی می باشد
Nkums.ac.ir Rss