سه شنبه ٧ بهمن ١٣٩٣ -

دانشکده پرستاری شیروان


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : 1 نفر

تعداد بازدید های امروز : 32 مورد

معرفی واحد


مهمترین رسالت واحد پژوهش کمک به سازماندهی و ارتقاء سطح کمی و کیفی پژوهش های دانشجویی است . این واحد از سال 1390در دو گروه کلی پژوهش های دانشجویی و کارکنان به فعالیت می پردازد.

معرفی کارکنان:

معاون پژوهشی : دکتر سعید ساعدی

مسئول واحد : خانم راضیه آقاخانی

کارشناس پژوهشی : آقای جواد رضازاده

وظایف واحد :

1.ارائه طرح های پژوهشی دانشجویی به شورای پژوهشی دانشگاه

2. نظارت بر روند اجرایی طرح های تحقیقات دانشجویی و کارکنان

3. مشاوره طرح های پژوهشی دانشجویی از طریق کمیته مشاوره طرح های تحقیقاتی

4.تشکیل بانک اطلاعاتی طرح های تحقیقاتی انجام گرفته و در حال اجرا

5. راهنمایی پژوهشگران دانشجو و کارکنان برای ارائه دستاوردهای پژوهشی در کنگره های دانشجویی و اساتیدکلیه حقوق این پورتال متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی می باشد
Nkums.ac.ir Rss