يكشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٦ -

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی"


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های کل : ۲۴۷۵۱۶ مورد

مقررات انصراف از تحصیل دانشجویان پزشکی


مقررات انصراف از تحصیل دانشجویان پزشکی

انصراف از تحصیل

ماده47)دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را شخصا اداره ي آموزش دانشگاه تسليم نمايد. در اين صورت دانشجو مجاز است ففقط براي يك بار حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر خواهد شد و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد.

تبصره:دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف از به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

 


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...