-

« به وب سایت مرکز تحقیقات اعتیـاد و علوم رفتـاری خوش آمدید »گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۵ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۴۴ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۳۴۶ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۰۲۹۸۶ مورد

مقالات


بررسی مقایسه ي ابعاد کارکرد خانواده نوجوانان بزهکار و عادي PDF مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
اثربخشي آموزش شيوه هاي مقابله با استرس بر تعارضات زناشويي در همسران مبتلايان به اختلال استرس پس از ضربه ناشي از جنگ PDF مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
اثر بخشی درمان گروهی فرا شناختی(MCT)بر علایم افسردگی معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون(MMT) شهر مشهد PDF مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
مقایسه میزان افسردگی در پرسنل بخش روانپزشکی با کارکنان سایر بخش هاي بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان بجنورد درسال1391 PDF مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تئوري رفتار برنامه ریزي شده PDF مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
پايايي و روايي فرم كوتاه پرسشنامه كيفيت زندگي بيماران كليوي به زبان فارسي PDF مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
مقایسه خصوصیات شخصیتی و باورهاي غیر منطقی در زنان مصرف کننده مواد مخدر سنتی و زنان مصرف کننده مواد مخدر صنعتی PDF مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بررسی رابطه طرحواره هاي هیجانی و باورهاي فراشناختی با افسردگی درمراجعه کنندگان به مراکز خدمات روانشناختی ومشاوره ایی شهرستان تربت جام PDF مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
عوامل تاثیر گذار بر میزان استفاده از گیاهان دارویی با استفاده از تئوري رفتاربرنامه ریزي شده در زنان شهر قزوین PDF مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
مقایسه اثر بخشی آموزش تاب آوري بصورت گروهی و شناخت درمانی گروهی بر کاهش میزان افسردگی دانشجویان دختر خوابگاهی PDF مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
مقایسه اثر بخشی آموزش دلگرم سازي و مهارتهاي زندگی بر خودکارآمدي همسران معتادان PDF مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
مقایسه میزان عنصر روي درطی تکامل مورفومتریک هیپوکامپ رت:
از دوره جنینی تا هفته دوم پس از تولد
PDF مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
مقایسه نیمرخ روانشناختی بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون با افرادوابسته به مواد مخدر در شهر بجنورد PDF مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
نابرابري قابل اجتناب اقتصادي- اجتماعی در توزیع سلامت روان در شهر تهران:رویکرد استاندارد سازي شاخص تجمعی PDF مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...