-

به پورتال بیمارستان بنت الهدی بجنورد خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۸۲ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۲۶ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۶۸۹ مورد

برنامه کشیک کارآموزان و کارورزان
برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– مرداد ماه 97

برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– تیر ماه 97

برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– خرداد ماه 97

برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– اردیبهشت ماه 97

برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی فروردین ماه 97

برنامه روزانه کاروزان و کارآموزان زنان- اسفند ماه 1396

برنامه روزانه کاروزان و کارآموزان زنان-بهمن ماه 1396

برنامه روزانه کاروزان و کارآموزان زنان- دی ماه 1396

برنامه روزانه کاروزان و کارآموزان نوزادان - دی ماه 1396

برنامه روزانه کاروزان و کارآموزان نوزادان - آذر ماه 1396

برنامه روزانه کاروزان و کارآموزان زنان- آذر ماه 1396

برنامه روزانه کاروزان و کارآموزان زنان- آبان ماه 1396

برنامه روزانه کارورزان و کارآموزان بخش نوزادان -تیر ماه 1396

برنامه روزانه کارورزان و کارآموزان بخش زنان -تیر ماه 1396

برنامه روزانه کارورزان و کارآموزان بخش نوزادان -خرداد ماه 1396

برنامه روزانه کارورزان و کارآموزان بخش زنان -خرداد ماه 1396

برنامه روزانه کارورزان و کارآموزان بخش نوزادان -اردیبهشت ماه 1396

برنامه روزانه کارورزان و کارآموزان بخش زنان -اردیبهشت ماه 1396

برنامه روزانه کارورزان و کارآموزان بخش نوزادان- فروردین ماه 1396

برنامه روزانه کارورزان و کارآموزان بخش زنان -اسفند ماه 1395

برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان در آبان ماه 1395 بیمارستان بنت الهدی

برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان در مهر ماه 1395 بیمارستان بنت الهدی

مشاهده آرشیو مطالب ...
جستجو
گلباران مزار شهدا (۳۸۰۴ بازدید)
بازسازی بخش زایمان (۳۴۸۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...