گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۴۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۸۷۵۹۰ مورد

دفترچه تلفن


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

شماره تلفن های داخلی مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان

داخلی

نام و سمت

داخلی

نام و سمت

120

دکتر آرمیده (سرپرست)

دکتر نبوی (معاون و جانشین سرپرست)

102

خانم فاتحی

مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه

108

خانم نیکبخت

کارشناس پژوهش و استعداد درخشان

118

خانم اسماعیل زاده

مسئول کتابخانه و مهارت های بالین

108

خانم رضائی (مسئول انفورماتیک)

104

خانم رحمانی (مسئول آموزش)

115

خانم کظمینی

مسئول امور دانشجویی و فرهنگی

105

خانم دلاور-خانم آقاخانی

کارشناسان آموزش

111

آقای حاجی زاده (مسئول امور اداری)

107

خانم جوانشیر

کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی

106

خانم موسوی (مدیر گروه)

115

آزمایشگاه

 

تلفن های مجتمع آموزش عالی سلامت: 058-36226627 / 36226623 / 36225602

فکس:36248988-058

نگهبانی:36228381-058

 

جستجو
تبریک به جوان برتر (۵۹۷۹ بازدید)
چاپ کتاب (۵۷۸۸ بازدید)
برگزاری آزمون asci (۳۳۸۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...