گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۶۵ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۳۵۶۱۳ مورد

دفترچه تلفن


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

شماره تلفن های داخلی مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان

داخلی

نام و نام خانوادگی

داخلی

نام و نام خانوادگی

118

خانم اسماعیل زاده(مسئول کتابخانه)

120

دکتر زارع(سرپرست)-آقای زارعی(معاون و جانشین)

108

خانم صفائی(مسئول انفورماتیک)

102

آقای خرمی(مسئول دفتر و دبیر خانه)

108

خانم نیکبخت(کارشناس پژوهش و استعداد درخشان)

104

خانم رحمانی(مسئول آموزش)

111

خانم کاظم زاده(مسئول امور اداری)

104

خانم دلاور-خانم آقاخانی(کارشناسان آموزش)

113

خانم موسوی(مدیر گروه فوریت)

114

خانم کظمینی(مسئول امور دانشجویی و فرهنگی)

109

(آزمایشگاه)

115

خانم جوانشیر(کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی)

 

تلفن های مجتمع آموزش عالی سلامت: 058-36226627 / 36226623 / 36225602

فکس:36248988-058

نگهبانی:36228381-058

جستجو
تبریک به جوان برتر (۵۵۹۴ بازدید)
چاپ کتاب (۵۴۳۶ بازدید)
برگزاری آزمون asci (۳۰۲۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...