گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۷۱ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۵۰ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۰۵۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۱۲۷۲۸ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٢/٣١ - ۲۹۶ مورد

نسخه پیش نویس استاندار های ملی اعتبار بخشی


اعتبار بخشی

در کشورهای مختلف روش‌های متفاوتی جهت حفظ و ارتقای استانداردها و بهبود کیفیت خدمات سلامت وجود دارد چراکه مردم، دولت و بیمه‌ها همواره خواستار ارزیابی دقیق‌تر وضعیت این خدمات به منظور بهبود مستمر کیفیت آن هستند.

اعتباربخشی به سبب پیروی ازاستانداردهای مناسب به عنوان قدرتمندترین روش در این عرصه شناخته می‌شود. امروزه کیفیت خدمت از مهم‌ترین ویژگی‌های مدیریتی سازمان‌های خدماتی بوده و مشتری محوری همواره به عنوان هدف اول تمام سازمان‌های دنیا معرفی می‌شود.

اعتبار بخشي، فرايند خود ارزيابي وارزيابي خارجي است که در سازمانهاي بهداشتي و درماني، جهت ارزيابي سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهاي معين و را هاي اجراي بهبود مستمر صورت مي گيرد. اعتبار بخشي تنها به وضع استانداردها نمي پردازد بلکه داراي ابعاد تحليلي، مشاوره اي و بهبودي است. در باب تعريف اعتبار بخشي در بيمارستان بايد گفت: موضوعات پزشکي مبتني بر شواهد، تضمين کيفيت، اخلاق پزشکي، و کاهش خطاي پزشکي، نقشي کليدي در اين فرايند دارا مي باشد. ضمناً حفظ ايمني بيمار نيز بخشي از فرايند تعريف اعتبار بخشي در بيمارستان است.

 • مهم‌ترین وظایف واحد اعتباربخشی به منظور بهبود کیفیت به شرح زیر است:
 • هماهنگی و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های بهبود کیفیت در بیمارستان
 • تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیربالینی (مدیریت، امور مالی، خدمات پزشکی، خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی، خدمات پاراکلینیک)
 • تدوین شاخص‌های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه‌گیری و قابل دستیابی جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان
 • تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت
 • تدوین و اجرای خط‌مشی رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات در بیمارستان
 • تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
 • پیگیری و هماهنگی پیاده‌سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
 • هماهنگی برگزاری کمیته‌های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات

اعتباربخشی برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می‌شود. اهدافی که برای اعتباربخشی بیمارستانی تعریف می‌شود در زیر آمده است:

 • ارتقاء كیفیت خدمات
 • بهبود ایمنی بیمار و كاركنان
 • آموزش و توانمندسازی
 • رشد متوازن و تفكر سیستمی
 • اطمینان بخشی به مراجعه‌کنندگان و دولت در مورد كیفیت خدمات ارائه شده
 • تشویق واحدهای خدماتی برای بهبود دائمی از طریق ارزشیابی‌های مداوم

 

1-آیین نامه داخلی کمیته های بیماستانی.pdf

 

کمیته های بیمارستانی

2-استانداردهای ملی اعتبار بخشی بیمارستان های ایران.pdf
جستجو
شرح خطا 1 (۲۷۲۶ بازدید)
اعمال شب وروز عرفه (۱۹۳۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...