گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۴۰۳ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۴۳۰ مورد

تعداد بازدید های کل : ۵۱۳۸۶۵ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٦/١٩ - ۵۷۵ مورد

مدیریت پرستاری


 

نام و نام خانوادگی :محمدرضا تاتاری

سمت :  مدیر پرستاری (مترون)

تحصیلات :

کاردانی اتاق عمل (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

کارشناس پرستاری (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

کارشناس حقوق (دانشگاه پیام نور بجنورد)

کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق (دانشگاه تهران)

تلفن محل کار : 05832297010-داخلی 1065

سوابق کاری و اجرایی:

بخشهای آی سی یو، اتاق عمل، جراحی اعصاب و ارتوپدی بیمارستان شهید کامیاب مشهد (سمت: پرستار)

بخشهای مسمومین، اورژانس وگوش وحلق وبینی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد (سمت: پرستار)

بخشهای جراحی قلب باز، اعصاب، جراحی عمومی و ارولوژی بیمارستان موسی بن جعفر (ع) مشهد (سمت: پرستار)

بخش آی سی یو بیمارستان امام علی (ع) بجنورد (سمت: پرستار)

اتاق عمل بیمارستان امام علی (ع) بجنورد (سمت: سرپرستار)

دفتر مدیریت پرستاری بیمارستان امام علی (ع) (سمت: سوپروایزر و جانشین مترون)

اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (سمت: مسئول اداره)

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (سمت: مسئول اداره امور عمومی)

ستاد هدایت بر امور درمان و EOC  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (سمت: کارشناس)

اداره ارزشیابی و امور بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (سمت: کارشناس)

کمیته تجهیز و راه اندازی HIS در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (سمت: مسئول کمیته)

سوابق آموزشی و پژوهشی:

ثبت سه عنوان اختراع ملی بهمراه اخذ تاییدیه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

چاپ دو عنوان مقاله و یک عنوان کتاب

مربی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد در بخشهای آی سی یو، اتاق عمل و جراحی اعصاب و عمومی

       

شرح وظايف مدير خدمات پرستاري (مترون):

مدير خدمات پرستاري (مترون) در مراكز بهداشتي، درمانی و توانبخشي،  پرستاري است كه اداره واحد پرستاري مركز مربوطه را به عهده دارد.

شرح وظايف مدير خدمات پرستاري با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح ذيل مي باشد:

1- برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان

2- گردآوري اطلاعات از:

- مركز شامل: نمودار سازماني مصوب، هدف، نوع فعاليت، گزارشات ماهيانه و ساليانه، گزارش حسابرسي پرستاري، پرونده هاي كاركنان، مصاحبه با كاركنان

- مددجويان: بر حسب نوع بستري، نياز مراقبتي، خدمات ارائه شده

- منابع شامل نيروي انساني (پرستاران، بهياران، كمك بهياران، تكنسين ها و كاردان هاي اطاق عمل و هوشبري و ساير كادر وابسته) ساختار فيزيكي، امكانات و تجهيزات

3- شركت فعال در نهادهاي سياستگزاري و ديگر كميته هاي درون سازماني

4- تعيين اهداف (كوتاه مدت، ميان مدت، دراز مدت ) مبتني بر نيازها جهت تامين حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجو، بيمار با توجه به خط مشي هاي مركز متبوع و پيشنهاد به مقامات ذيربط

5- تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر

6- برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون (آموزشي، پژوهشي، كنترل و نظارت كنترل عفونت و )

7- ارائه راهكار بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر

8- تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري

9- ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي، درماني و توانبخشي مركز

10- جلب مشاركت تيم بهداشتي مركز براي دستيابي به اهداف

11- ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروه هاي پرستاري

12- مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز

13- تعيين و پيشنهاد بودجه مورد نياز و اولويت بندي آن ها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري

14- مشاركت در طرح هاي پژوهشي

15- برنامه ريزي و پيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت (كنترل عفونت)

16- انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحدهاي ذيربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستاري

17- ارائه راهكارهاي اساسي در برنامه ريزي جهت تامين رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي ذیربط

18- تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري براساس استانداردهاي علمي

19- تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح وظايف مصوب

20- بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد در شيفت هاي مختلف كاري

21- پيشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحيت دار و معرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري

22- پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحدهاي ذيربط

23- تصميم گيري در مورد مرخصي ها، ماموريت ها و كاركنان گروه پرستاري

24- رهبري و هدايت واحدهاي ذي ربط در جهت تحقق اهداف سازماني

25- ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر، عملكرد مطلوب، حسن رفتار شغلي و

26- اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيزش در كاركنان (تشويق و تنبيه) گروه پرستاري

27- اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحدها

28- تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكلات واحدهاي ذيربط با بهره مندي از فن آوريهای علمي حل مساله

29- تامين نيازهاي اموزشي كاركنان شامل: آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات خط مش ها

 

جستجو
تجهیز اتاق عمل (۵۲۳۵ بازدید)
دوره بازآموزی (۴۶۷۰ بازدید)
راه اندازی دستگاه OPG (۲۳۵۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...