گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۹ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۷۸ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٦/١٩ - ۵۷۵ مورد

دفتر تعالی بالینی


نام و نام خانوادگی : ساحل سنگ سفیدی

سمت :مسئول دفتر بهبود کیفیت(تعالی بالینی)

تحصیلات :کارشناس پرستاری

تلفن محل کار:05832297010-داخلی

بهبود کیفیت 

 

از زماني كه بشر به فرداي خود انديشيد، براي آينده هدف تعيين كرد و بدين ترتيب فرايند برنامه­ريزي آغاز شد. برنامه ريزي فرايندي است كه همه تلاش­ها و فعاليت­ها را در راستاي هدف، راه رسيدن به آن و چگونگي طي مسير، تركيب و ادغام مي­كند. برنامه ريزي ترسيم شمايي از گذشته براي تصميم­گيري در زمان حال براي انجام اقدامي در آينده مي­باشد. در بخش سلامت موضوع کیفیت دارای جایگاه ویژه ای است و وظیفه و رسالت خطیر مراقبت از حیات جامعه ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه بر عهده این بخش می باشد . همه بیماران حق دارند از بالاترین سطح کیفیت مراقبت بهداشتی درمانی در تمام ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی برخوردار شوند دستیابی به این حق، مستلزم همیاری و همکاری کلیه کارکنان و متخصصان حرفه‌های مختلف بهداشتی درمانی اعم از پزشکی، پرستاری، پیراپزشکی، کارکنان اداری، تجهیزاتی و خدماتی می‌باشد. نگرش سیستمی‌به نظام ارائه مراقبت سلامتی، نشان می‌دهد که بدون همکاری و مشارکت همه گروهها، اقدامات در جهت تضمین و ارتقاء کیفیت بصورت مقطعی و کوتاه مدت باقی خواهد ماند. در همین راستا یکی از وجوه استقرار سیستم ارتقاء کیفیت در بیمارستان با رویکرد کیفیت مداری ، ایجاد واحد بهبود کیفیت به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در کلیه فعالیتهای مرتبط با ارتقاء کیفیت می باشد .

 

واحد بهبود  کیفیت بیمارستان امام علی (ع) ،  هدف  ارتقاء  کیفیت خدمات درمانی  ، کاهش مخاطرات ایمنی وبهداشت شغلی بالقوه وبالفعل فعالیت‌ها ، همراه با صیانت نیروی انسانی ، حفاظت از محیط زیست واستفاده از منابع در اختیار را به عنوان  اصل اساسی در سیستم مدیریت یکپارچه بـرگزیده است .  برنامه بهبود کیفیت براساس داده ها و شاخصهای موجود ، ارزیابی نیازها و دیدگاههای بیماران، الزامات قانونی، قابلیتهای کارکنان و مقایسه واقع بینانه عملکرد کنونی با بهترین استانداردهای طبابت استوارمی باشد احساس مالکیت و تعلق نسب به این برنامه از راس تا قاعده سازمان و در تک تک گروهها و افراد باید وجود داشته باشد تا بتوان آن را به سرانجام رساند و همکاری نزدیک مدیر ان ارشد  بیمارستان ومسئولین بخشها و واحدها  وپرسنل ،  با این واحد، ضمانت موفقیت امور می باشد.

 

جستجو
تجهیز اتاق عمل (۴۲۹۸ بازدید)
دوره بازآموزی (۳۷۴۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...