گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۸۲ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٦/١٩ - ۵۷۵ مورد

سه ماهه دوم سال 92


شرح وقایع با شماره کد ( کد هر خطا در واحد ایمنی بیمار می باشد)

کد1235:  بسته شدن مداوم کاف فشار سنج به بازوی بیماران دربخش ICU

کد1236: خطا به علت چسبهای نامرغوب  (کنده شدن فیستولها در دیالیز به علت نامرغوب بودن چسبها)

کد1237: خطا در تشخیص افت SPO2 بیمار

کد1238: الصاق جواب آزمایشات بیمار به پرونده بیمار دیگر در اتاق عمل

کد1239: ثبت مشخصات اشتباده در برگ پذیرش بیمار دربخش پذیرش

کد1240: بیمار سابقه تشنج داشته و دارو مصرف می کرده است که درفرم تلفیق دارویی نوشته نشده و بیمار دربخش تشنج نمود

کد1241: میکروست بیمار برای بیمار دیگر مورد استفاده قرار گرفته است

کد1242:  فرم تلفیق دارویی پرنشده است درصورتی که بیمار سابقه تشنج داشته است

کد1243: عدم الصاق برگه های مخصوص کد تجهیزات درپرونده بیمار

کد1244: ارسال TPI برای بیمار به آزمایشگاه و عدم اطلاع رسانی آزمایشگاه درخصوص نبود کیت ( بعد از 3 ساعت اطلاع دادند درآزمایشگاه کیت ندارند)

کد1245: عدم کالیبر نبودن دستگاه ABG برای نمونه ارسالی

کد1246: عدم تطابق  جواب آزمایشات از یک نمونه

کد1247: ثبت جواب مقدار بیلی روبین بیمار ( از روی دفتر) برای بیمار دیگر در آزمایش پتاسیم (2/1 به جای 3/5(  که با توجه به جواب آزمایش احتمال تزریق پتاسیم وجود داشت که درصورت تجویز پتاسیم برای بیمار مشکل به وجود می آمد.

کد1248: تعیین گروه خونی اشتباه برای بیمار( جزو خطاهای sentinel event ) می باشد ( برای بیمار ترانسفوزیون خون انجام شد)

کد1249: برای بیمار با شکستگی باز و بدون سابقه واکسیناسیون واکسن کزاز درخواست نشده بود

کد1250: برای بیمار الکتیو ( خروج پلاک) درخواست گرافی نشده بود.

جستجو
تجهیز اتاق عمل (۴۷۵۰ بازدید)
دوره بازآموزی (۴۱۸۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...