گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۹۳ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٦/١٩ - ۵۷۵ مورد

سه ماهه اول 92


 

شرح وقایع با شماره کد ( کد هر خطا در واحد ایمنی بیمار می باشد)

1210:  عدم تماس باآزمایشگاه جهت کالیبر کردن دستگاهABG

کد1211: ارسال درخواست آزمایش بدون ارسال نمونه

کد 1212: ارسال نمونه بدون درخواست آزمایش

کد1213: ارسال نمونه برای بیمار ی که قبلا آزمایش برایش انجام شده بود

کد1214: ثبت درخواست اشتباه برای بیمار(ارسال نمونه CBC و درخواست (TPI)
کد1215: ارسال نمونه با مشخصات اشتباده

کد1216: ارسال سه نمونه مجهوالهویه مربوط به سه بیمار مجهول الهویه

کد1217: درخواست خون فقط با نام بیمار(عدم تکمیل فرم درخواست خون)

کد1218:  ارسال یک نمونه ادرار به سه نام در لوله

کد 1219: ارسال نمونه PTT در حجم کم یا زیاد

کد 1220:  دستبند مشخصات بیمار اشتباه بود( مشخصات بیمار با دستبند شناسایی مطابقت نداشت)

1221: نام بیمار درکلیشه گرافی و جلد کلیشه با هم فرق داشت و نام پزشک نیز اشتباه بود.

1222:چک BSبیما انجام نشده بود

1223: UA بیمار ارسال نشده بود

1224: الصاق برگ دستورات پزشک متخصص در اتاق عمل به پرونده بیمار دیگر

1225: بیمار دیابتی بوده ولی در پرونده بیمار هیچگونه سابقه ای ذکر نشده است

1226: درخواست نادرست MRI از سوی بخش ( درخواست پزشک لومبو ساکرال بوده و لی بخش فقط درخواست دورساال انجام داده است)

1227: درپرونده بیمار دوشماره پرونده ثبت شده است

کد 1228: ارسال پرونده اشتباه به همراه بیمار به بخش از سوی اورژانس

کد1229:درخواست سی تی اسکن شکم برای بیمار ( بیمار سونو شده ولی ریپورت نوشته نشده است)

1230: تزریق داروی به صورت IV مستقیم(دارو باید انفوزیون می شد)

کد1231: جا ماندن شیشه در جراحت بیمار

کد1232:  یک دارو از سوی دوپزشک ORDER  شده بود که درصورت اجرا برای بیمار مشکل پیش می آمد(تزریق هپارین)

کد1233: پرستار اقدام به خروج جسم خارجی (سوزن ) می کنند که موفق نمی شوند و سوزن درپای بیمار می شکند

کد1234: بیمار واکسن هاری دریافت کرده و لی در پرونده بیمار ثبت نشده مجددا درخواست تزریق واکسن هاری می شود که همکار مرکز بهداشت چون خودشان تزریق کرده بودند یادآوری کردند و مجددا تزریق نشد.

 

جستجو
تجهیز اتاق عمل (۴۹۱۴ بازدید)
دوره بازآموزی (۴۳۷۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...