گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۹ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٦/١٩ - ۵۷۵ مورد

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار


برنامه بازدید مدیریتی ایمنی بیمار سال1392 بیمارستان امام علی (ع) شهرستان بجنورد

بازدیدکنندگان

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

                              ماه

نام بخش

ردیف

 

ریاست بیمارستان

مدیریت بیمارستان

مترون

سوپروایزر آموزشی

سوپروایزر کنترل عفونت

مسئول حاکمیت بالینی

کارشناس ایمنی بیمار

سرپرستاران بخشها

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

اورژانس

1

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

جراحی اعصاب

2

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

جراحی مردان

3

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

جراحی زنان

4

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

ارتوپدی مردان

5

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

ارتوپدی زنان

6

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

آی سی یو

7

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

اتاق عمل

8

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

دیالیز

9

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

سنگ شکن

10

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

آزمایشگاه  و بانک خون

11

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

رادیولوژی

12

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

فیزیوتراپی

13

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

درمانگاه

14

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

سی تی اسکن

15

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

MRI

16

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

آنژیوگرافی

17

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

CSR

18

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

واحد امحاء

19

تنظیم کننده: واحد ایمنی بیمارستان امام علی (ع)

جستجو
تجهیز اتاق عمل (۴۷۵۷ بازدید)
دوره بازآموزی (۴۱۹۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...