گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۲۱ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٦/١٩ - ۵۷۵ مورد

اتاق عمل


بازدید مدیریتی ایمنی بیمار در بیمارستا ن امام علی ع از بخش اتاق عمل بیمارستان صورت گر فت .

این بازدید با حضور رئیس بیمارستان و اعضای تیم مدیریت ایمنی بیمارستان در مورخه 12/12/91 صورت گرفت در این بازدید ابتدا کارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار، هدف از بازدید رابرای سرپرستار و پرسنل اتاق عمل عنوان نمودند. سپس سرپرستار و پرسنل اتاق عمل  نظرات خودر را به عنوان صاحبان فرایند در ارتباط با مشکلات و موانع رسیدگی مطلوب به ایمنی بیمار بیان نمودند و در ادامه پیشنهادات و نظرات خود را در ارتباط با ارتقاء ایمنی بیمار اعلام کردند و در انتها مشکلات و راهکارهای ارایه شده در بخش اتاق عمل صورتجلسه گردید و مقرر شد با اولویت بندی مشکلات و موانع نسبت به رفع این موانع اقدامات لازم صورت گیرد و در بازدید بعدی بخش که اردیبهشت ماه می باشد مصوبات بازدید فوق پیگیری گردد.

 

 

جستجو
تجهیز اتاق عمل (۴۹۱۲ بازدید)
دوره بازآموزی (۴۳۷۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...