گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۵۶ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٦/١٩ - ۵۷۵ مورد

رادیولوژی


بازدید مدیریتی ایمنی بیمار دربیمارستان امام علی (ع) از بخش رادیولوژی  بیمارستان انجام گرفت.

این بازدید درمورخه 27/11/91 با  حضور ریاست بیمارستان واعضای تیم مدیریت ایمنی بیمار از بخش رادیولوژی  صورت گرفت دراین  ابتدا کارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار ، اهداف بازدید را مسئول و پرسنل رادیولوژی   بیان نمودند سپس مسئول ونیز پرسنل  رادیولوژی  نظرات خود را در رابطه با مشکلات و موانع موجود جهت رسیدگی مطلوب به ایمنی بیمار بیان نمودند و  درادامه  نیز پیشنهادات و نظرات خود را در ارتباط با بهبود  ایمنی بیمار اعلام داشتند و در انتها  مشکلات و پیشنهادات توسط پرسنل  صورتجلسه گردید و مقرر شد با اولویت بندی مشکلات و موانع اعلام شده  نسبت به رفع این موانع اقدام لازم صورت گیرد .

مشکلات مربوط به ایمنی که از سوی پرسنل بخش مطرح گردید

پیشنهادات که از سوی پرسنل ارایه گردید

1-عدم مطابقت درخواستها و گرافیهای بیماران

2- مشکلات مربوط به راههای شناسایی بیماران

3-مشکلات his  زیاد است

4-نداشتن هزینه بیماربرای بیماران سرپایی

5-درخواست گرافیهای زیاد برای یک بیمار

6-درخواست گرافی skull   و سی تی اسکن همزمان

7-بیماران گرافی کنترل مستقیم از اتاق عمل جهت گرافی می آید.(بدون استیبل شدن)

9-مشکل در ریپورت گرافیها(گرافیها گم شده ، گرافیها جابجا شده)

10-بخشها بدون هماهنگی بیماران را به این واحد می فرستند که باعث ازدحام میشود.

1-بیماران با مشکلات اورژانسی ابتدا باید اقدامات اولیه انجام شود بعدا به رادیولوژی فرستاده شود

2-شناسایی بمیاران در بخشها با دقت بیشتری انجام شود.

3-شناسایی بیماران در رادیولوژی انجام شود.

4-مشکلات his   برطرف شود.

5-بخشها به نوبت بیماران را به رادیولوژی بفرستند.

 

 

 

 

جستجو
تجهیز اتاق عمل (۴۶۳۷ بازدید)
دوره بازآموزی (۴۰۳۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...