گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۴۸ مورد

تعداد بازدید های کل : ۶۱۲۶۷۲ مورد

مدير داخلي بيمارستان


 

 

 

شرح وظايف:

1 : تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت بر اساس معیارهای اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی بیمارستانهای آموزشی و هیئت امنایی

2 : اجرای پایش ونظارت و برنامه های تدوین شده به منظور حصول اطمینان از اجرای موفق برنامه ها در واحدهای تحت سرپرستی بر اساس معیارهای اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی بیمارستان آموزشی و هیئت امنایی

3 : برنامه ریزی و هماهنگ نمودن امور بیمارستان به منظور پاسخ دهی مناسب در مواقع بحران و بلایا با هماهنگی مسئولین ذیربط بر اساس معیارهای اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی بیمارستان آموزشی و هیئت امنایی

4 : برنامه ریزی به منظور اخذ مداوم نظرات مراجعین و بیماران به منظور حصول اطمینان از رضایت آنان بر اساس معیارهای اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی بیمارستان آموزشی و هیئت امنایی

5 : مطالعه مداوم خط مشی ها ، فرآیندها و روشهای انجام کار به منظور بهبود و اصلاح مستمر خط مشی ها ، فرآیندها و روشهای کار در حوزه تحت سرپرستی بر اساس معیارهای اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی بیمارستان آموزشی و هیئت امنایی

6 : مطالعه مستمر کارایی منابع بیمارستانی ( منابع انسانی ، منابع مالی و تجهیزات ) و ارائه راهکارهای عملی افزایش کارآیی در استفاده از منابع

7 : کنترل و نظارت بر کارکنان واحدهای ذیربط و تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های آنها و ارزشیابی آنها

8 : انجام بررسی ، کنترل و نظارت بر عملیات و فعالیتهای مربوط به امور بیمارستان بر اساس معیارهای اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی

9 : جمع آوری و ارائه برنامه ماهانه و روزانه فعالیتهای اداری و درمانی بیمارستان و ارئه گواهی انجام فعالیتهای مربوط به واحدهای ذیربط در زمان مقرر 

10 : نظارت بر چگونگی مصرف منابع مالی به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه های تنظیمی هدف گذاری شده

11 : انجام نظارت و رسیدگی به امور اداری ، مالی ، تغذیه ، تاسیسات ، انبار و سایر بخشهای بیمارستان

12 : همکاری مستمر با سایر واحدهای ذیربط و کارشناسان مربوطه از نظر آماری ، مالی و فنی بیمارستان به لحاظ بالا بردن کیفیت امور مربوطه

13 : مطالعه و برسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار تمام وقت و نیمه وقت کار آنها بر اساس نوع و کیفیت و بمنظور ایجاد هماهنگی در بیمارستان و نظارت بر طرح های تهیه شده

14 : کنترل و نظارت بر کارهای عمرانی و تعمیراتی بیمارستان و ارائه پیشنهادها و راهنمائیهای لازم جهت پیشبرد بهینه در این امور

15 : پیش بینی کلیه احتیاجات بیمارستان اعم از نیروی انسانی و منابع دیگر با هماهنگی و همفکری با ریاست و سایر مدیران ذیربط

16 : فراهم اوری شرایط مناسب آموزشی و پژوهشی برای کارکنان و دانشجویان و همکاری با معاونت آموزشی بیمارستان در این زمینه

17 : انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام ما فوق طبق مقررات

جستجو
پلان بیمارستان (۷۴۰۴ بازدید)
تجليل از ورزشکاران (۳۷۰۸ بازدید)
هموويژيولانس (۳۲۸۸ بازدید)
تبريک هفته پژوهش (۲۸۷۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...