يكشنبه ٨ اسفند ١٣٩٥ -
گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۸۱ مورد

تعداد بازدید های کل : ۴۸۱۸۴۳ مورد

بخش اطفال


(بخش اطفال)

مسئول بخش اطفال :

 خانم دکتر سلیمان زاده

 

سرپرستار بخش : خانم الفت شاهپسندی

کارشناس پرستاري

 

بخش اطفال بيمارستان امام رضا (ع)در ضلع شمالي محوطه بيمارستان که در طبقه اول بخش داخلي ودر طبقه دوم بخش اطفال قرار دارد و تعداد تخت بستری 46 تخت می باشد .

اهداف بخش :

1- يکدستي دربهبود مددجويان بستري وارائه بهتر خدمات پرستاري ودرمان به مددجويان

2-مشخص نمودن نيازهاي بخش براي مسئولين وپي گيري به جهت انجام شدن و تاثيرات مثبت

3-کمک به جمع آوري آمار وتعيين شاخص درموارد زير(تهيه شاخص آماربيماران بستري باتشخيص پنوموني)( تهيه شاخص آماربيماران بستري باتشخيص اسهال)

4-آموزش مداوم به پرسنل پرستاري ودانشجويان پرستاري

5-کنترل عفونت بيمارستاني

6-تهيه گزارشات سقوط از تخت وارائه به مسئول حاکميت باليني

7-تلاش در بهبود مددجويان بسترسوارائه بهتر خدمات پرستاري ودرماني به مدد جويان

8-مشخص کردن نيازها براي مسئولين وپي گيري جهت تآثير آن

9-کمک به جمع آوري آمار وتعيين شاخص در موارد ذيل:

10-تهيه شاخص وآمار بيماران بستري باتشخيص پنوموني

11-تهيه شاخص وآمار بيماران بستري باتشخيص اسهال

12-ليست گزارشات سقوط از تخت وارائه به مسئول حاکميت باليني

13-آموزش مداوم به پرسنل پرستاري ودانشجويان پرستاري

14-کنترل عفونت بيمارستاني

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

جستجو
پلان بیمارستان (۶۶۹۵ بازدید)
تجليل از ورزشکاران (۳۳۲۸ بازدید)
هموويژيولانس (۲۸۸۱ بازدید)
تبريک هفته پژوهش (۲۶۲۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...