گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۷۲ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۸۹ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۲۰۹ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۷۳۷۸۳ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٢/٣١ - ۲۹۶ مورد

معاونت آموزشی


سرکار خانم اکرم موسوی   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

شرح وظایف معاون آموزشی بیمارستان

بخش اول: توسعه آموزش پزشكي

1- برنامه‌ريزي براي ارتقاي كيفيت آموزش فراگیران در بيمارستان در چارچوب سياست ها و برنامه‌هاي دانشگاه و بيمارستان

2-ارتقاي توان‌مندي‌هاي اعضاي هيأت علمي/ مربیان  بيمارستان در زمينه برنامه‌ريزي آموزشي، ارزشيابي (اعم از فراگيران، برنامه و اعضاي هيأت علمي)، روش‌هاي تدريس و يادگيري، پژوهش در آموزش، و مديريت تغيير در حيطه آموزش باليني.

3-هدايت کميته‌هاي آموزشي، بخش‌ها و گروه‌هاي بيمارستاني در زمينه بازنگري برنامه‌هاي آموزشي، اصلاح روند ارزشيابي آموزشي، به كارگيري روش‌هاي جديد آموزشي و يادگيري و هدايت طرح‌هاي پژوهش در آموزش در حيطه آموزش باليني.

4-       پايش مستمر عوامل مؤثر بر كيفيت آموزشي و ارائه بازخورد لازم به مراجع ذيربط.

5-      انجام طرح‌هاي پژوهش در آموزش به صورت مشترك با بخش‌ها/گروه‌هاي آموزشي بيمارستان در حيطه آموزش باليني.

6-      هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي مركز توسعه آموزش بيمارستان

7- ارايه پيشنهاد و مشاوره به دانشكده ها در خصوص اتخاذ راهكارهاي مؤثر در كيفيت آموزش پزشكي

 بخش دوم: اعضاي هيأت علمي/ مربیان

1-      هدايت و نظارت بر برنامه‌ريزي ساليانه فعاليت‌هاي آموزشي بخش‌ها.

2-      نظارت بر حضور و فعاليت اعضاي هيأت علمي/ مربیان در بخش‌هاي آموزشي، درمانگاه‌ها و اتاق‌هاي عمل.

3-      نظارت بر ارائه گزارش کار و فعاليت آموزشي و درماني اعضاي هيأت علمي/ مربیان در بخش‌هاي مختلف.

4-      نظارت و تنظيم زمانبندي نحوه شرکت در کارگاه‌هاي آموزشي.

5-      نظارت بر حسن اجراي موازين اسلامي توسط اعضاي هيأت علمي/ مربیان.

6-      نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانس هاي علمي.

7-   مشاركت در نظارت بر ارزشيابي فعاليت هاي بخش و اعضاي هيأت علمي/ مربیان (بخشي از آن توسط دانشجو و کارورز به صورت محرمانه انجام مي‌گيرد).

  بخش سوم: ارتباطات

1-   تشکيل و اداره کميته‌هاي آموزشي بيمارستان (با حضور رؤساي بخش‌ها و مديران مرتبط) ـ کميته هاي دانشجوئي ـ كارآموزي ـ كارورزي .

2-      شرکت در جلسات معاونين آموزشي بيمارستان‌ها دانشگاه در جهت هماهنگي در امر آموزش.

3-      ارتباط و هماهنگي با ساير قسمت‌هاي بيمارستان از قبيل دفتر پرستاري، آزمايشگاه و ...

4-      تنظيم فعاليت آموزشي بيمارستان و تهيه گزارش فعاليت‌هاي آموزشي براي مراجع بالاتر.

 بخش چهارم: تجهيزات آموزشي

1-      تنظيم طرح هاي مربوط به تکنولوژي آموزشي و درخواست بودجه آنها.

2-      نظارت بر تجهيز و اداره کتابخانه بيمارستان.

3-      نظارت برتنظيم برنامه هاي استفاده از فضاي آموزشي (سالن کنفرانس، آمفي تأتر و کلاس‌هاي درس).

4-   تجهيز واحد سمعي و بصري برنامه‌ريزي جهت بکارگيري از روش ها و تکنولوژي‌هاي جديد و تهيه وسايل کمک آموزشي جهت سالن کنفرانس و کلاس‌هاي درس.

 بخش پنجم: دانشجو، كارورز

1-      کنترل و نظارت بر معرفي برنامه‌ها.

2-   هماهنگي در نحوه تقسيم آموزش گيرندگان با معاونت آموزش باليني دانشکده ها و مديران گروه هاي آموزشي براساس ظرفيت بخش‌هاي آموزشي بيمارستان‌ها.

3-   معرفي آموزش گيرندگان به بخش‌هاي آموزشي بيمارستان‌ها و صدور كليه گواهي‌هاي انجام كار در دوره كارآموزي وكارورزي.

4-      نظارت بر برنامه‌ريزي کيفي آموزش در بخش‌هاي آموزشي به صورت تئوري و عملي.

5-   نظارت و هماهنگي بر نحوه ارزشيابي و امتحان پايان دوره آموزش گيرندگان و اعلام نمرات ارزشيابي کارآموزان و کارورزان و اعلام بکار و گواهي کارکرد فلوها و دستياران به دانشکده پزشکي.

6-      نظارت بر اجراي انجام برنامه‌ها و مقررات آموزشي در بخش‌ها و درمانگاه‌ها.

7-      برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي موازين اسلامي و اخلاق پزشکي در بخش‌ها.

8-      برنامه‌ريزي و نظارت بر ارائه امور رفاهي آموزش گيرندگان در بيمارستان‌ها.

9-      تجهيز پاويون‌ دانشجويان و نظارت بر امکانات رفاهي و غذائي.

 ساير موارد:

ـ انجام امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

جستجو
شرح خطا 1 (۳۱۳۲ بازدید)
اعمال شب وروز عرفه (۲۲۸۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...