-

به پورتال بیمارستان بنت الهدی بجنورد خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۹ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۹۱ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۷۷۰ مورد

برنامه درمانگاه و کشیک اینترن ها در بیمارستان بنت الهدی
برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي سفند ماه 1396

برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی اسفند ماه 96

برنامه کشیک اینترن های بخش زنان بیمارستان بنت الهدی بهمن ماه 96

برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی بهمن ماه 96

برنامه کشیک اینترن های بخش زنان بیمارستان بنت الهدی– آذر ماه1396

برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– آذر ماه1396

برنامه روزانه اینترن های بخش زنان و زایمان در خرداد ماه 96

برنامه روزانه اینترن های بخش زنان و زایمان در اردیبهشت ماه 96

برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی تیر 96

برنامه کشیک اینترن های بخش زنان بیمارستان بنت الهدی خرداد 96

برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– خرداد ماه1396

برنامه کشیک اینترن های بخش زنان بیمارستان بنت الهدی اردیبهشت 96

برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی–اردیبهشت ماه1396

برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی–فروردین ماه1396

برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی ورودی 89 - اسفند ماه 1395

برنامه کشیک اینترن های بخش زنان بیمارستان بنت الهدی ورودی 88 آبان ماه 1395

برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان وروردی 88 بیمارستان بنت الهدی– آبان ماه 1395

برنامه کشیک اینترن های بخش زنان بیمارستان بنت الهدی ورودی 88 مهر ماه 1395

برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان وروردی 88 بیمارستان بنت الهدی– مهر ماه 1395

برنامه کشیک اینترن های بخش زنان و زایمان بیمارستان بنت الهدی– تیر ماه 1395

برنامه کشیک اینترن های بخش زنان و زایمان بیمارستان بنت الهدی– خرداد ماه 1395

برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– خرداد ماه 1395

برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– اردیبهشت ماه 1395

برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– فروردین ماه 1395

مشاهده آرشیو مطالب ...جستجو
گلباران مزار شهدا (۳۸۴۶ بازدید)
بازسازی بخش زایمان (۳۵۳۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...