يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

اللهم صل علی محمد و آل محمد


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۵ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۰۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۸۲۱۸۲ مورد

فرایندهای واحدهای کلینیک و پاراکلینیک


فرایندهای آزمایشگاه

فرايند پذيرش بيماران بستري به آزمايشگاه

Labratoary (1).pdf

فرايند پذيرش بيمار سرپايي در آزمايشگاه

Labratoary (2).pdf

"فرايند ارسال آزمايش و پيگيری جواب آزمايش

Labratoary (3).pdf

فرايند انجام كشت هاي دوره اي محيط اتاق عمل

Labratoary (4).pdf

فرايند انجام كشت هاي دوره اي پرسنل اتاق عمل

Labratoary (5).pdf

فرايند نمونه گيري بيماران به آزمايشگاه

Labratoary (6).pdf

فرايند انجام آزمايشات دوره اي پرسنل خدمات ، آزمايشگاه

Labratoary (7).pdf

فرايند شستشوي وسايل شيشه اي و استريليزاسيون

Labratoary (8).pdf

فرایندهای داروخانه

فرايند درخواست و تحويل دارو و تجهيزات مصرفي از انبار مركزي دانشگاه به داروخانه بيمارستان

drugstor.pdf

فرایندهای رادیولوژی

"فرايند پذيرش مراجعين سرپايي جهت انجام گرافي ساده " ) مخصوص متصدي پذيرش (

radio (1).pdf

فرایند ساخت و تعویض دارو

 

radio (2).pdf

فرايند انجام گرافي و دريافت جواب گرافي

 

radio (3).pdf

فرايند پذيرش مراجعين سرپايي جهت انجام گرافي ساده"
( مخصوص متصدي پذيرش )

 

radio (4).pdf

فرايند پذيرش مراجعين سرپايي جهت انجام گرافي ساده

 

radio (5).pdf

فرايند تهيه و ارسال آمار راديولوژي بيمارستان

 

radio (6).pdf

نمودار جريان فرايند انجام گرافي پرتابل در بخش / اتاق عمل

 

radio (7).pdf

فرايند انجام گرافي هاي ساده

 

radio (8).pdf

فرايند ثبت كامپيوتري گرافي هاي انجام شده در راديولوژي

 

radio (9).pdf

فرايند پيگيري و تعمير تجهيزات راديولوژي

 

radio (10).pdf

فرايند انجام ظهور و ثبوت فيلم در تاريكخانه

 

radio (11).pdf

فرایندهای شنوایی سنجی

" ABR " فرايند انجام

 

shenava (1).pdf

فرايند انجام اديو متري

 

shenava (2).pdf

فرايند درخواست و تهيه سمعك

 

shenava (3).pdf

فرایندهای گفتاردرمانی

فرایند ارزیابی در واحد گفتار درمانی

 

goftar (1).pdf

فرایند مصاحبه و تاریخچه گیری

 

goftar (2).pdf

فرایند ارجاع به تخصص های دیگر

 

goftar (3).pdf

"فرايند پذيرش واحد گفتار درمانی

 

goftar (4).pdf

نمودار جريان فرايند درمان درگفتاردرماني

 

goftar (5).pdf

"فرايند تشکيل پرونده در واحد گفتاردرمانی"

 

goftar (6).pdf

فرایند درمان

 

goftar (7).pdf

 

جستجو
پمفلت های آموزشی (۴۹۳۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...