گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۹ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۴۳ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۲۱۹ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۶۸۵۵۹ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٢/٣١ - ۲۹۶ مورد

حراست بیمارستان


جناب آقای: مهدی داغستانی

سمت : مسئول حراست بیمارستان

 

شرح و وظایف:

  • سیستم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل، تأسیسات و مدارك محرمانه
  • ریزي، سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی
  • و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارایه آزمون هاي لازم به کارکنان سازمان متبوع براي مقابله با حوادث غیرمترقبه و همچنین حسن اجراي خط مشی ها و هدف هاي تعیین شده.
  • و ابلاغ بخشنامه ها، آیین نامه ها، مقررات و توصیه هاي حراستی و دستورالعمل هاي حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجراي آنها و ارایه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نقایص و بهبود روش هاي حراستی
  • ریزي و تأمین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندي شده و انجام بررسی هاي مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در امور مکاتباتی و مخابراتی و ارایه گزارش لازم
  • کلیه امور محرمانه مربوط به تلکس، دورنگار، بی سیم، و با سیم دستگاه متبوع
  • و کشف رمز، دریافت، ثبت و صدور و نگهداري و ارسال و مراسلات کلیه پیام هاي تلکس، فاکس و تلفنگرام هاي رمز و اقدام به تهیه مفاتیح رمز و نظارت بر تغییر و تعویض به موقع و ارایه توصیه هاي لازم به منظور پیشگیري از کشف آنها
  • ماشین رمز و تغییر سیستم داخلی آن در مواقع ضروري
  • اسناد و مدارك محرمانه واصله از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و حراست از آنها براساس مقررات مربوط
  • و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهیه گزارش مورد لزوم
جستجو
شرح خطا 1 (۳۱۱۴ بازدید)
اعمال شب وروز عرفه (۲۲۶۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...