گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۰۰ مورد

تعداد بازدید های کل : ۵۰۴۹۵۶ مورد

شماره تلفن هاي داخلی بیمارستان امام رضا (ع)


نام واحد

شماره داخلی

نام واحد

شماره داخلی

آبدارخانه اداری

151

حراست

220

آزمايشگـاه ( مسئول )

193-165

حسابداري ترخيص

186

آزمايشگاه (پذیرش - مسئول فني )

164-165

خانم صدرا

213

آزمايشگاه بانك خون

142

خدمات پرستاری (سوپـر وایـزر )-  تلفن سیار

252-250-150

آشپزخـانه

159

خدمات پرستاري (مترون )

152

تریاژ

119

خدمات عمومی  - تلفن سیار

251-143

نگهبانی اورژانس

170

خيـاطخـانه

203

استريلزاسيون ( CSR )

209

داروخانه

135

اسنادپزشكي

197

دبيرخانه بايگاني

178

امور مالی

121

درمانگاه تخصصی ( مسئول )

129

امور مالی

125-174

درمانگاه تخصصی ( منشي )

126

امین اموال

125

درمانگاه تخصصي دکتر يوسفي ( آنكولوژي )

124

انبــار

149

دفتر ريـاست بيمـارستان

116

انبار داروئی

173

دندان پزشكي

133

انفورماتيک – تلفن سیار

253-206

دیالیز

153

اورژانس ( پزشك )

119-147

رختشويخانه

171

اورژانس ( تریاژ ) –نگهبانی اورژانس

185

ستاد هدایت

194

اورژانس (پرستاري )

189-257-167

سوپر وایزرآموزشی

122

اورژانس 115

134

صنـدوق

123

بانک بیمارستان

32237562

فاکس بیمارستان

32225400

بخش  مراقبتهاي ويژه قلبي (ccu)

180

فوريت اورژانس

141

بخش اطفال ( پرسنل)

162-163

کارپردازی

148

بخش اطفال (همراهيان )

161

کارشناس ایمنی بیمار و مدیریت خطر

192

بخش اعصاب و روان

160- 140

کارشناس کنترل عفونت- پایگاه بهداشت

179

بخش اعصاب و روان ( اتاق پزشک )

144

كارشناس تغذيه

188

بخش داخلي ( پرسنل)

175-158

كارشناسان بيمه

127

بخش داخلي ( همراهيان )

157

كارگزيني

182

بخش راديولوژي

154

كتابخــانه

120

بخش راديولوژي ( اتاق پزشك )

196

كســورات

191

بخش عفوني

139

مدارك پزشكي

146-208

بخش فوق تخصص

204-207

مددكــاري

183

بخش قلب

130

مديريت  - تلفن سیار

251-166

بخش مراقبتهاي ويژه(  ICU )

195

مركز تلفن

92

بخش مغز و اعصاب

181

مسئول امور مالی

190

بوفه

173

منشی اورژانس

212

بهبود کیفیت

152

منشی ها

177

پانسيون پزشکان مقيم

172

نقليــه

168

پذيرش

187

نگهبان درب ورودي

136

تـاسيسـات – تلفن سیار

256-255-138

نگهباني بخشها

155

تالار-آقای اکبرپور

145

نگهبانی قلب و CCU

170

تالاسمی

118-139

نیروی انتظامی

184

تايپ و تکثير

202

واحد شيمي درماني

156

تجهیزات پزشکی

201

بیمارستان امام علی (ع)

32297010

تست ورزش

174

بیمارستان بنت الهدی

32236551

تعرفـه

128

مرکز بهداشت

32221444

 
جستجو
پلان بیمارستان (۶۸۵۴ بازدید)
تجليل از ورزشکاران (۳۴۱۰ بازدید)
هموويژيولانس (۲۹۹۷ بازدید)
تبريک هفته پژوهش (۲۶۷۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...