يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -
گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۹ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۴۹ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۱۰۶ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۷۴۴۷۰ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٢/٣١ - ۲۹۶ مورد

دفتر بهبود کیفیت


                           مسئول بهبود کیفیت
                   خانم: افسانه جعفری مقدم     

کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش مدیریت

شرح وظایف

1-استقرار و اجراي بهبود کیفیت .

2-تدوين برنامه عملياتي سالانه پيشبرد هماهنگ و يكپارچه برنامه هاي بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار در راستاي نظام بهبود کیفیت در بيمارستان .

3-برنامه ريزي و اجراي پايش مستمر و منظم (ماهانه از تمام بخش ها بر طبق چك ليست) و اجراي برنامه بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار با مشاركت مديران ارشد بيمارستان.

4-ايجاد نظام جامع مديريت خطر  (فرهنگ سازي، شناسايي خطرات، ارزيابي، تحليل، اقدام اصلاحي، بررسي و نظارت مداوم، ارتباطات موثر و مشاوره)

5-ايجاد نظام گزارش دهي خطاهاي پزشكي (ثبت ، تحليل ،  اقدامات اصلاحي، اعلام اقدامات اصلاحي در سطح بيمارستان، به اشتراك گذاري درس هاي گرفته شده )

6-ايجاد نظام يادگيري و به اشتراك گذاري درس هاي آموخته شد (learn and Share)

7-تدوين خط مشي و ايجاد نظام رسيدگي به شكايات و رضايت سنجي.

8-انجام مميزي باليني با مشاركت صاحبان فرايند .

9-تدوين شاخص هاي عملكردي اختصاصي  بيمارستان.

10-شناسايي چالش ها و مشكلات موجود در مسير اجرا و پيشرفت برنامه هاي بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار در بيمارستان ، تحليل علل مربوط و ارايه راه حل به كميته حاكميت باليني (بهبود كيفيت)  بيمارستان.

11-پيگيري مصوبات كميته حاكميت باليني ( بهبود كيفيت) بيمارستان.

12- برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي در خصوص اصول و اهداف و مباحث پيشرفته بهبود کیفیت براي گروه هاي هدف با هماهنگي و همكاري سوپروايزر آموزشي .

13-ثبت و نگهداري مستندات اجراي برنامه.

 

                                                                                                                                                                                                                                 تلفن تماس: 6224012      داخلی:212


جستجو
شرح خطا 1 (۲۴۰۹ بازدید)
اعمال شب وروز عرفه (۱۶۸۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...