هیئت رئیسه


هيأت رئيسه

هيأت رئيسه دانشگاه مركب است از رياست دانشگاه و معاونان و جمعی از مدیران وي است كه كارهاي اجرايي عمده را پيگيري مي‌كنند و بر آنها نظارت دارند.

--------------------------------------------------------------

 وظايف و اختيارت هيأت رئيسه به شرح زير است:

1- فراهم آوردن زمينه‌هاي اجرايي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي وزارت متبوع.

2- كمك به خوداتكايي دانشگاه و واحدهاي وابسته

3- پيشنهاد تخصيص و توزيع دوره‌هاي كوتاه‌مدت آموزشي و تحقيقاتي داخلي و خارجي متعلق به اعضاي هيأت علمي

4- بررسي و پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي اداري و مالي و معاملاتي، بودجه سالانه، نمودار تشكيلاتي و انجام و اصلاحات اداري لازم براي اداره امور داخلي دانشگاه، طرح‌ها و برنامه‌ها جهت قرار گرفتن در دستور كار هيأت امنا از طريق رئيس دانشگاه

5- بررسي نحوه اجراي تصميمات هيأت رئيسه

6- نظارت بر عملكرد و واحدهاي دانشگاه و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم بين حوزه‌هاي مختلف معاونت‌ها.

 


اعضای هیات رئیسه

رئیس دانشگاه                                                              دكتر ابراهیم گلمکانی

مسئول نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه                           حجه الاسلام والمسلمين دكتر سيد مرتضي موسوي جاجرمي

دبیر هیئت رئیسه دانشگاه                                               دكتر محمد رضا اقبالی

مدير حراست دانشگاه                                                    دکتر فتح الله فانی خشتی

معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه                               دكتر محمود عباسی

معاون بهداشتي دانشگاه                                                 دكتر سید احمد هاشمی

معاون آموزشي دانشگاه                                                دكتر رضا گنجی

معاون دانشجويي و فرهنگي                                           دكتر فریمان ابراهیم زاده

معاون غذا و دارو                                                       دكتر سيد علي وكيلي

معاون پژوهشي دانشگاه                                               دكتر عليرضا گلشن

معاون درمان دانشگاه                                                   دكتر علی حق بین