درباره ما


 

بعد از تقسيم استان خراسان بزرگ به سه استان و تاسيس استان خراسان شمالي ، سرپرستی دانشكده پرستاری و مامایی و بهداشت و درمان استان در مورخه 21/1/84 با ابلاغ مقام محترم وزارت وقت به جناب آقای دکتر « محمد علی سلطانی » سپرده شد .

 پس از آن در مورخه 28/6/84 موافقت قطعی وزارت متبوع با تاسیس دانشکده علوم پزشکی استان اعلام گردید و دكتر «جواد شاهين فر» به سرپرستی دانشکده منصوب گردید . 

در سال 87 موافقت قطعی تاسیس آموزشکده بهداشت و موافقت اصولی تاسیس دانشکده پزشکی استان اعلام شد، با آموزشی شدن بیمارستان های امام علی (ع) و امام رضا (ع) بجنورد موافقت گردید و سرانجام موافقت قطعی ارتقای دانشکده علوم پزشکی به دانشگاه نیز در همین سال اعلام شد و در مورخه 21/2/1387 با تصويب شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، دانشكده استان به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي تغيير عنوان يافت و پس از آن ابلاغ جناب آقای دکتر « محمدرضا مجدی » به عنوان سرپرست دانشگاه در سال 88 و به عنوان رئیس دانشگاه و قائم مقام وزیر محترم در استان در فروردین سال 90 صادر شد.

رشته هاي دانشكده پرستاری و مامایی و بهداشت و درمان استان در سال 84 تنها کارشناسی پرستاری و کاردانی مامایی بود و با تحولات سريع صورت گرفته و ارتقای دانشگاه رشته ها ابتدا به 8 رشته( مامايي، پرستاري، بهداشت عمومي، مبارزه با بيماريها، اتاق عمل ، بيهوشي ، بهداشت خانواده ، پزشكي ) افزايش یافت و هم اکنون دانشگاه با 20 رشته تحصیلی (پرستاری –مامایی – هوشبری – اتاق عمل- فوریت های پزشکی کاردانی (بجنورد ) – فوریت های پزشکی کارشناسی ناپیوسته –پزشکی – علوم آزمایشگاهی – دندانپزشکی – پرستاری سالمندان (ارشد)- بهداشت محیط کاردانی-مهندسی بهداشت محیط کارشناسی - بهداشت عمومی (پیوسته و ناپیوسته ) – بهداشت حرفه ای پیوسته و ناپیوسته –فوریت های پزشکی و پرستاری (شیروان ) ،فوریت های پزشکی (مانه و سملقان )وmph پزشک خانواده در دانشکده های پزشکی ، دندانپزشکی ، پرستاری و مامایی و بهداشت بجنورد و دانشکده های پرستاری شیروان و مانه و سملقان فعال می باشد.

در حال حاضر جناب آقاي دكتر «ابراهیم گلمکانی» ریاست دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي را بر عهده دارند و این دانشگاه با 7 معاونت  درمان ، بهداشت ، غذا و دارو ، آموزش ، تحقیقات و فناوری، دانشجویی و فرهنگی و توسعه مدیریت و منابع ، 6 شبکه بهداشتی و درمانی درشهرستان های شیروان ، فاروج ، مانه و سملقان ، راز و جرگلان ،گرمه و جاجرم ، مرکز بهداشت بجنورد ، 6 بیمارستان و یک مرکز درمان بستر در شهرستان راز و جرگلان ؛ جمعيتي حدود 747305 نفر در استان خراسان شمالی را تحت پوشش خدمات بهداشتي و درماني قرار داده است .

شایان ذکر است هيات امناء دانشگاه در سال هاي1384و1385 مشترك با سبزوار و گناباد و از ابتداي سال 86 به طور مستقل تشکیل شد و آرم این دانشگاه که نماد مذهبي ، فرهنگي ، باستاني وتاريخ پزشكي را مورد توجه قرارداده است ، از سال 1384 به تصويب مراجع ذيربط رسيده و مورد استفاده قرار مي گيرد.

هم چنین شبکه بهداشت و درمان اسفراین در مورخه 11/5/93 به دانشکده علوم پزشکی ارتقا ء یافت و از دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی جدا و مستقل گردید .