گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۱ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٦/١٩ - ۵۷۵ مورد

فرم تقدیر و تشکر


با توجه به اهمیت تقدیر و تشکر از واحد های حمایت از توسعه تحقیقات بالینی در ارزشیابی سالیانه وزارت بهداشت، در صورت استفاده محققین از خدمات واحد ، آوردن نام واحد در تقدیر و تشکر مقالات، گزارش پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی ضروری است. نحوه ی نگارش نام واحد در انتساب سازمانی نویسندگان(Affiliation) و تقدیر و تشکر از واحد به جهت خدمات ارائه شده به پیوست می باشد.
 نحوه نگارش نام واحد در انتساب سازمانی نویسندگان affiliation
واحد توسعه تحقیقات بالینی، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علی (ع)، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.
Clinical Research Development Unit (CRDU), Imam Ali Hospital, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
 
نحوه نگارش تقدیر و تشکر از خدمات ارائه شده در واحد:
نویسندگان برخود لازم می دانند از واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علی (ع)، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی جهت ( ارائه مشاوره و (.... تقدیر و تشکر نمایند.
The authors would like to acknowledge the Clinical Research Development Unit (CRDU) for (consultation …), Imam Ali Hospital, North Khorasan University of Medical Sciences

جستجو
تجهیز اتاق عمل (۵۰۹۰ بازدید)
دوره بازآموزی (۴۵۴۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...