سه شنبه ٢٠ تير ١٣٩٦ -

داخلی مردان


 

نام ونام خانوادگی رئیس بخش:معصومه میرراجعی

تحصیلات: متخصص داخلی

نام ونام خانوادگی سرپرستار بخش:زهرا رضازاده 

تحصیلات:کارشناسی پرستاری

تلفن بخش داخلی:31525153


جستجو
راه اندازی (۲۶ بازدید)
2 (۲۱ بازدید)
2 (۱۷ بازدید)
باردید (۱۶ بازدید)
1 (۱۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...