سه شنبه ٢٠ تير ١٣٩٦ -

داخلی مردان


 

نام ونام خانوادگی رئیس بخش:معصومه میرراجعی

تحصیلات: متخصص داخلی

نام ونام خانوادگی سرپرستار بخش:زهرا رضازاده 

تحصیلات:کارشناسی پرستاری

تلفن بخش داخلی:31525153


جستجو
پرستار (۱۱۱ بازدید)
چ (۱۰۳ بازدید)
17 (۹۸ بازدید)
14 (۹۵ بازدید)
راه اندازی (۷۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...