واحد دبیر خانه


نام ونام خانوادگی:مریم محمد پور

سمت:مسئول دبیرخانه

تلفن محل کار:31525065

شرح وظایف:

-  نظارت و رسیدگی به امر تحویل و ثبت و توزیع كلیه نامه‌های وارده، انواع قراردادها، احكام كاركنان رسمي و پيماني و ارسال آن به واحدهای مربوطه

- تفكيك و توزيع نامه ها

- گرفتن فاكس و فاكس نامه ها

- تايپ نامه ها و يادداشتهاي اداري از روي پيش نويسهاي خطي

- تايپ بخشنامه ها و يادداشتها

- تايپ احكام پرسنلي

- حفظ و نگهداری برخی از نامه‌های محرمانه و سوابقی كه طبق دستور مافوق ارجاع می گردد

- تقسیم كار بین كارمندان مادون و ماشین نویسها و راهنمائی آنان.

- نظارت و رسیدگی به امر كلیه نامه‌های صادره وارسال آن به واحدهای ذیربط

- پاسخگوئی به ارباب رجوع و راهنمائی آنان

- ارائه روشهای مفید و موثر به منظور بهبود روش كار دبیرخانه

- نظارت در ارجاع و ارسال سوابق مورد نیاز مسئولین واحدها

- انجام سایر اموریكه در حدود وظایف از طرف مافوق ارسال می‌گردد

ذكر اين نكته ضروري است كه در دبيرخانه علاوه بر نامه ها، نشريات، اسناد، دعوتنامه ها و مدارك زير نيز ثبت و شماره مي شوند

 

 جستجو
چ (۵۰۰ بازدید)
پرستار (۴۳۷ بازدید)
14 (۳۵۶ بازدید)
17 (۳۵۱ بازدید)
13 (۳۴۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...