انبار


نام ونام خانوادگی:ابوالفضل رمضانی

سمت:مسئول انبار

تلفن محل کار:31525043

شرح وظایف مسئول انبار

1. برنامه ريزي و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودي هر يك از اقلام كالاهاي مورد نياز بيمارستان در حد مطلوب

2. دريافت ملزومات و تجهيزات سفارش شده

3. آگاه كردن بخش هاي بيمارستان در زمينه ورود كالاها به انبار

4. بازرسي ملزومات و تجهيزات

5. حفظ و نگهداري ايمن ملزومات و تجهيزات

6. همكاري و مساعدت در خريد و تامين و تهيه كالاها و كنترل و دريافت كالاهاي خريداري شده

7. كنترل موجودي هاي بيمارستاني و جلوگيري از پائين آمدن حداقل موجودي كالاها و ملزومات

8. دفع مواد و ملزومات زايد و بلامصرف

9. نگهداري كالا در انبار به نحو صحيح و تسريع درامر تحويل با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي بيمارستاني

10. تطبيق كالاهاي خريداري شده و تحويل شده به انبار با نمونه اصلي آنها

11. رسيدگي به موجودي انبار و صورت برداري از كالاهاي موجود در انبار در فواصل معين و مطلع ساختن كارپرداز جهت تجديد سفارش كالا

12. ثبت كالاهاي تحويلي و دريافتي در سيستم كاميپوتر انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم ، اجناس و كالاها و همچنين امضاي كليه اسناد مربوطه

13. نظارت بر تمامي فعاليتها و اجراي كامل مقررات مالي و انبارداري در انبارهاي تحت سرپرستي و ارائه راهنمايي هاي لازم به كاركنان تحت نظارتجستجو
چ (۴۹۹ بازدید)
پرستار (۴۳۵ بازدید)
14 (۳۵۴ بازدید)
17 (۳۴۷ بازدید)
13 (۳۴۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...