معرفی ریاست آزمایشگاه


معرفی ریاست آزمایشگاه

مهندس احمد یزدانی

تحصیلات :کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی

شماره تماس :  (داخلی 140) 32248001 -058  

آدرس: بجنورد خیابان چمران،چمران 19 معاونت غذا و دارو بجنورد

 

 

 

 
جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...