گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۴۱ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۲۶۱۸ مورد

راهنمای تلفن بیمارستان


 

لیست شماره تلفن های داخلی بیمارستان امام حسن(ع)

 
1
آزمایشگاه (بانک خون)
4028
43
تجهیزات پزشکی
4141
2
آزمایشگاه (پاتولوژی)
4026
44
تست ورزش
4187
3
آزمایشگاه (پذیرش)
4025 – 4024
45
تعرفه 
4038
4
آزمایشگاه (داخلی)
4027
46
حراست
4010
5
آزمایشگاه (مسئول)
4022
47
حسابداری – ترخیص
4033 - 4032
6
آزمایشگاه (میکروب شناسی)
4023
48
خدمات عمومی
4138 - 4133
7
آشپزخانه
4112
49
داروخانه
4055-4056
8
آمفی تئاتر
4180
50
دبیرخانه
4134
9
آموزش پزشکی
4130
51
درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی
4210
10
اتاق راننده ها 
4111
52
دفتر پرستاری
4011-4012-4013
11
اتاق عمل
4098-4099
53
رادیولوژی
4063-4064
12
اسپیرومتری
4185
54
رادیولوژی (سونوگرافی)
4065
13
اسناد پزشکی 
4035
55
رختشویخانه
4114
14
اکو
4188
56
روابط عمومی
4142
15
امورمالی (مسئول)
4170
57
ریاست بیمارستان
4100
16
امورمالی (کارشناسان)
4171-1472-4173
58
سوپروایزر آموزشی 
4042
17
امین اموال 
4175
59
سوپروایزر کنترل عفونت
4046
18
امورمالی (رسیدگی به اسناد)
4174
60
کارپرداز
4137
19
انبار
4113
61
کارشناس آموزش به بیمار
4045
20
انفورماتیک
4020-4030 -4090 
62
کارشناس آموزش ایمنی بیمار
4044
21
اورژانس
4152 – 4148 - 4147
63
کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای
4048
22
اورژانس(پزشک)
4149-4150
64
کارشناس کدینگ
4034
23
اورژانس تریاژ
4151
65
کارشناسان بیمه تامین اجتماعی
4120
24
اینترن آقایان
4128
66
کارشناسان بیمه سلامت
4120
25
اینترن خانم ها
4127
67
کارگزینی 
4131-4132
26
بخش آندوسکوپی
4181-4182
68
مترون 
4050
27
بخش چشم – گوش ، حلق و بینی
4087-4088
69
مدارک پزشکی
4165-4166
28
بخش داخلی یک
4077 - 4076 
70
مددکاری
4136
29
بخش داخلی دو
4072-4073
71
مدیریت 
4000
30
بخش عفونی
4161-4162
72
مسئول درآمد
4036
31
بخش فوق تخصصی
4091-4092
73
مسئول صندوق
4040
32
بخش قلب
4105-4107
74
معاون درمان 
4101
33
بخش نورولوژی
4051-4053-4054
75
منشی ریاست
4070
34
بخش ICU داخلی
4080-4081-4083
76
نگهبانی
4110
35
بخش ICU (پزشک)
4085
77
نماینده حقوقی
4037
36
بخش ICU جراحی 
4082-4083
78
نوار عصب و عضله
4189
37
بخش CCU
4006-4008
79
نوار مغز 
4186
38
بهبود کیفیت (مسئول)
4047
80
CSR
4116
39
بهبود کیفیت (کارشناس)
4043
81
بیمارستان
3151
40
پذیرش 
4031
 
 
 
41
تاسیسات 
4115
82
تلفنخانه
9
جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...