کارشناسان


دبیر

آقای دکتر حامد قاسم زاده مقدم

دکترای باکتری شناسی پزشکی

آدرس ایمیل: 

شماره تماس: 05832246105 داخلی 201

 

کارشناس

آقای مصطفی کمیزي

کارشناس ارشد بیوشیمی

آدرس ایمیل: mos.kamizi@gmail.com

 شماره تماس: 05832246105 داخلی 201

 جستجو
پیام تسلیت (۱۰۹۰ بازدید)
اعزام تیم المپیاد (۱۰۷۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...