اهداف


  • تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه نیازسنجی آموزشی مشخص برای ارائه کارگاه‌های آموزش علوم پزشکی
  • تدوین، اجرا و نظارت بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی بر اساس نیازسنجی
  • تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه کارگاه‌های ضروری آموزش پزشکی نظیر برنامه ریزی آموزشی، روشهای تدریس و روشهای ارزیابی دانشجو جهت اساتید تازه وارد
  • تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه کارگاه‌های ضروری آموزش پزشکی نظیر روش‌های تدریس نوین و روش‌های نوین ارزیابی دانشجو جهت اساتید با سابقه
  • نظارت بر وجود برنامه مدون جهت پیگیری به کارگیری مطالب کارگاه‌ها در محیط‌های آموزشی مرتبط

 جستجو
پیام تسلیت (۱۱۲۲ بازدید)
اعزام تیم المپیاد (۱۱۲۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...