معرفی


معرفی

نقش واهميت ارزشيابي در فرايند اصلاح و رشد نظام هاي آموزش عالي و ايجاد ارتباط نزديك با دستاوردهاي علمي بركسي پوشيده نيست. ارزیابی و ارزشیابی از اجزای مهم هر فرآیند آموزشی هستند. ارزشیابی فرآیندی است که هدف آن بهبود کیفیت و ارتقای اثربخشی برنامه می‌باشد و این امکان را فراهم می‌سازد تا بر اساس نتایج آن نقاط قوت و ضعف را مشخص نموده و با تقویت جنبه‌های مثبت و رفع نارسایی‌ها در ایجاد تحول و اصلاح گردش کارها، گام‌های مناسب برداشته شود ميزان توجه دانشگاه به فرايند ارزشيابي بيانگر خواست سازمان نسبت به بهبود فرايند هاي جاري آموزشي و رفع كاستي هاي موجود است. متخصصان ارزشیابی مراکز توسعه آموزش ضمن معرفی شیوه‌ها و روش‌های مناسب برای ارزیابی دانشجو، استاد و برنامه در طراحی و اجرای ارزیابی برنامه‌ها و همچنین در زمینه‌ی تهیه و معتبرسازی آزمون‌ها و ارزیابی‌های تشخیصی و اطلاع رسانی فعالیت می‌کنند.

اهداف

  • انطباق فرآیند ارزشیابی اساتید به تفکیک حوزه فعالیت های آموزشی (نظری و عملی با تاکید بر بازنگری ابزارهای موجود ارزشیابی)
  • اجرای فرآیند ارزشیابی اساتید با تاکید بر بکارگیری روش های مختلف
  • فرهنگ سازی جهت استفاده از شیوه های متعدد ارزشیابی اساتید از طریق برگزاری جلسه و یا نشست با دفاتر EDO دانشکده ها، به منظور توجیه و جلب همکاری در جهت ارتقا وضعیت موجود ارزشیابی اساتید
  • برگزاری کارگاه های مرتبط با مدل های ارزشیابی اساتید
  • شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیند ارزشیابی فعلی با استفاده از نقطه نظرات / بازخورد اساتید، دانشجویان و مجریان ارزشیابی
  • تشکیل جلسه با مسئولین واحدهای EDO جهت ارتقا کیفیت فرآیندهای آموزشی جاری
  • ارائه الگوی ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید دانشگاه های علوم پزشکی
  • تعیین اولویت های پژوهشی در زمینه فرآیند ارزشیابی اساتید

تاریخ به روزرسانی : 1398/07/17جستجو
پیام تسلیت (۱۲۲۱ بازدید)
اعزام تیم المپیاد (۱۲۱۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...