اهداف


  • مدیریت و برنامه ریزی درس های الکترونیکی دانشکده ها
  • تولید و آماده سازی درس های الکترونیکی برای دانشجویان و دانش آموختگان
  • هماهنگی با اعضای هیات علمی و دانشجویان برای تولید و عرضه دروس
  • آموزش دانشجویان و اعضای هیات علمی درباره نحوه استفاده از سامانه ها و درس های الکترونیکی
  • تولید محتواها و کتب الکترونیکی آموزشی در زمینه آموزش الکترونیک
  • پشتیبانی نرم افزاری درس های الکترونیکی و کاربران سامانه های آموزش الکترونیکي دانشگاه  


جستجو
پیام تسلیت (۱۰۹۸ بازدید)
اعزام تیم المپیاد (۱۰۹۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...