معرفی


معرفی

طي سال هاي اخير مبنای فرایند ارزشيابي و ارتقاء اعضای هيأت‌علمي، توانايي و عملكرد آنها در زمينه فعاليت هاي پژوهشي بوده و آموزش که يك جزء ضروري و يك جنبه مورد انتظار از فعاليت هاي آكادميك و در واقع رسالت اصلي مؤسسات آموزش عالي مي‌باشد، جایگاه خود را از دست داده است. برای رفع این مشکل، تلاش هاي گسترده‌اي صورت گرفت تا با استفاده از استانداردهاي مشترك، فعاليت هاي آموزشي شناسايي شده و مصاديق آنها مشخص گردد تا اعضای هیات علمی به وسيله آنها مورد ارزشيابي قرار گيرند و نتايج اين ارزشيابي به عنوان بخشي از ارتقاء آكادميك آنها محسوب شود. از مرداد ماه 1387 با پرداختن به دانش پژوهي آموزشي درآئين نامه اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي علوم پزشكي كشور، باب جديدي در اين ميان باز گرديد كه باعث توجه خاصي از سوي اساتيد دانشگاه ها به اين مقوله گرديد. فعاليت هاي دانش پژوهي به آن دسته از فعاليت هاي آموزشی بدیع و نوآورانه اطلاق مي شود که داراي 6 معیار ذیل است:

 1.        هدفمند و دارای اهداف شفاف است

2.         روش مند و دارای متدولوژی مشخص است

3.         مبتنی بر شواهد موجود است

4.         دارای نتایج مشخص است

5.         به نحو مناسبی منتشر شده است

6.         در معرض نقد دیگران قرار گرفته است

حوزه کاربرد و ميزان بديع بودن اين فعاليت ها ممکن است در سطح دانشگاهي، کشوري (ملي) و يا بين المللي باشد.

 

شرح وظایف

 • تعیین اولویتهای آموزشی دانشگاه در زمینه دانش پژوهی
 • بررسی کارشناسی و ارایه پیشنهاد به کمیته دانشگاهی دانش پژوهی در خصوص راهکارهای گسترش
 • ارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه
 • اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشگاه
 • مدیریت سامانه فعالیت های نوآورانه

ارائه خدمات حمایتی، مشاوره و ارزیابی فعالیت های نوآورانه در سطح دانشگاه، شامل:

 1. اعلام وصول و ثبت اولیه مستندات مربوط به پروپوزال های نوآورانه
 2. معرفی و پیشنهاد پروپوزال های منتخب برای اعطای گرانت آموزشی (در مراکز ذی صلاح (
 3. تعیین مشاور آموزشی برای طرح های پذیرفته شده در صورت درخواست متقاضی
 4. اعلام وصول مستندات و شواهد دانش پژوهی در سامانه فعالیت های نوآورانه
 5. تعیین و ارسال طرح های درخواست ارزشیابی فعالیت های نوآورانه به داوران مربوطه
 6. جمع بندی ارزیابی، پیشنهاد امتیاز به کمیته دانش پژوهی دانشگاهی
 7.  دریافت اعتراضات و اعلام نتیجه ارزیابی مجدد در کمیته دانشگاهی
 8. تعیین و اعلام سالیانه رتبه های برتر فعالیت های نوآورانه دانشگاهی در سطح دانشگاه جهت جشنواره شهید مطهری
 9. ارسال مدارک به کمیته کشوری (از طریق سامانه فعالیتهای نوآورانه) جهت ارزیابی موارد مشمول دانش پژوهی کشوری و یا بین المللی و شرکت در جشنواره کشوری شهید مطهری به مرکز مطالعات وزارت بهداشت
 10. ارسال مدارک به کمیته کشوری جهت ارزیابی موارد مشمول بررسی اعتراض در کمیته دانش پژوهی
 11. برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و اطلاع رسانی مدعوین
 12. پیشنهاد دستورکار، تنظیم صورت جلسات دانشگاه در بخش فعالیت های دانش پژوهی
 13. انتشار فعالیت های نوآورانه در سطح دانشگاه

تاریخ بروزرسانی : 1398/07/20جستجو
پیام تسلیت (۱۲۲۲ بازدید)
اعزام تیم المپیاد (۱۲۱۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...