معرفی


جشنواره آموزشی شهيد مطهری به منظور تجليل و تکريم اساتيد عرصه آموزش پزشکی و برای شناسائی و معرفی فرآيند های آموزشی مطلوب کشوری، دانشگاهی و همچنين نوآوری، ابداع و معرفی فرآيند های جديد به منظور ارتقاء آموزش پزشکی برگزار می گردد. به تمامی فعاليت های يادگيری و ياد دهی گفته می شود که اعضای هيئت علمی انجام می دهند تا موجبات افزايش کيفيت و برون داد آموزشی گردد. اين فرآيندها در حيطه های گوناگون آموزشی اعم از علوم بالينی ، پايه ، آموزش در عرصه، روش های نوين ارزيابی و ... شناسائی و به دانشگاهها ابلاغ می گردد. اين جشنواره در دو سطح دانشگاهی و کشوری برگزار می شود و دانشگاه ها مکلف هستند طی فراخوان عمومی نسبت به پذيرش فرآيند های برتر اعلامی توسط اعضای هيئت علمی اقدام نمايند و آنها را در جشنواره دانشگاهی معرفی نمايند. فرآیندهای منتخب دانشگاهی وارد میدان رقابت کشوری شده و پس از اخذ نمرات در هیئت داوری کشوری و رتبه بندی به فرآیندهای اول تا سوم جوایز ، ارزش های علمی و فرصت های مطالعاتی و ... تعلق خواهد گرفت.جستجو
پیام تسلیت (۱۱۲۳ بازدید)
اعزام تیم المپیاد (۱۱۲۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...