صندوق


شرح وظایف کارمندان واحد صندوق بیمارستان

دریافت وجه نقد از بیماران

تکمیل رسید صندوق سرپایی و بستری

محاسبه درآمد نقدی بصورت روزانه

جدا کردن رسید صندوق ها و ارسال یک نسخه به واحد درآمد بیمارستانجستجو
چ (۴۹۹ بازدید)
پرستار (۴۳۵ بازدید)
14 (۳۵۶ بازدید)
17 (۳۵۰ بازدید)
13 (۳۴۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...