صندوق


شرح وظایف کارمندان واحد صندوق بیمارستان

دریافت وجه نقد از بیماران

تکمیل رسید صندوق سرپایی و بستری

محاسبه درآمد نقدی بصورت روزانه

جدا کردن رسید صندوق ها و ارسال یک نسخه به واحد درآمد بیمارستانجستجو
چ (۵۶۷ بازدید)
پرستار (۴۹۵ بازدید)
14 (۴۰۵ بازدید)
17 (۴۰۲ بازدید)
13 (۳۹۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...