سه شنبه ٢٠ تير ١٣٩٦ -

حسابداری ترخیص


شرح وظایف واحد حسابداری ترخیص

بيمار پس از قطعي شدن پذيرش بستري، به واحد ترخيص مراجعه كرده و مراحل زير را طي مي كند:

  • ارائه اطلاعات مربوط به هزينه بستري بيماران با توجه به نوع عمل و نوع بيمه طرف قرارداد
  • ارائه اطلاعات مشاوره اي جهت دريافت معرفي نامه و تطبيق آن با مفاد قراردادهاي بيمه اي فيمابين
  • اعلام مبلغ علي الحساب به بيماران جهت واريز به حساب بيمارستان،  و تاييد واريزي و جه
  • اعلام هزينه هاي بيمار در طول دوران بستري طي برگه هاي استعلام توسط واحد ترخيص
  • صدور صورتحساب  پس از اعلام ترخيص بيمار و صدوربرگه ترخيص
  • ارائه مدارك در پايان هر روز به مدارك پزشكي و ارائه مدارك و گزارشات به دفتر مديريت مالي


جستجو
چ (۴۰۰ بازدید)
پرستار (۳۵۹ بازدید)
17 (۳۱۹ بازدید)
14 (۳۰۷ بازدید)
13 (۲۶۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...