شرح وظایف کمیته


 

شرح وظایف کمیته برنامه ریزی آموزشی:

  • بازنگری برنامه‌های درسی رشته‌های دایر و هدایت برنامه‌های آموزشی از وضعیت سنتی به سمت برنامه‌های نوین
  • مشاوره و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص طراحی برنامه‌های درسی مربوط به رشته‌ها در چهارچوب مصوب دبیرخانه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی
  • نظارت بر تشکیل کمیته برنامه‌ریزی درسی و برگزاری جلسات منظم، به صورت حضوری در دانشکده‌ها و راهنمایی آنها
  • حمایت در تدوین طرح درس‌ها، طرح دوره، لاگ بوک‌ها، راهنماهای آموزشی و ارزیابی آنها و تشکیل بانک اطلاعاتی در هر دانشکده
  • حمایت و همکاری در تدوین برنامه‌های آموزشی جامعه نگر در تمامی رشته‌ها و مقاطع و پایش و ارزشیابی کیفی این برنامه‌ها
  • نیازسنجی آموزشی، انطباق برنامه‌های درسی با حیطه‌های جامعه و وظایف آینده دانشجویان در راستای محورهای بسته‌های طرح تحول در آموزش


جستجو
پیام تسلیت (۱۱۷۰ بازدید)
اعزام تیم المپیاد (۱۱۶۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...