×
  • جمعه ٣ اسفند ١٣٩٧
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

کلیپ معرفی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمال

280

کلیپ معرفی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به تهیه کنندگی وسفارش معاونت آموزشی در راستای بین المللی سازی دانشگاه و توسط نیروهای روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به سه زبان فارسی ,عربی وانگلیسی تولید شده است. اینک نسخه فارسی آن را مشاهده خواهید کرد.
از مجموع 7 رأی

فاقد نظر