×
  • پنج شنبه ١٦ مرداد ١٣٩٩
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

دفتر ریاست

2374

مشاور و رئیس دفتر ریاست دانشگاه


مشاور و رئیس دفتر ریاست دانشگاه

 

  نام و نام خانوادگی : تورج چارقدوزی

 مدرک تحصیلی:  

 ------------------------------------------

شماره تماس:31511100

 

 

 

 

 


از مجموع 6 رأی

فاقد نظر