×
  • پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

دفتر ریاست

1032

مشاور و رئیس دفتر ریاست دانشگاه


مشاور و رئیس دفتر ریاست دانشگاه

  نام و نام خانوادگی : مصطفی آهنگری

 مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

 ------------------------------------------

شماره تماس:31511100

 

 

 

 


از مجموع 3 رأی

فاقد نظر