يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

معاونت آموزشی ،تحقیقات ودانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین


شرح وظایف مسئول کتابخانه


-   مرتفع ساختن کمبودها و نیازهای کتابخانه درحد امکان با توجه به شرایط موجود

-   ایجاد محیطی آرام و مناسب با نیازهای مراجعه کنندگان

-   گردآوری و حفظ مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی – تخصصی و مرجع در حوزه فعالیتهای مجتمع

-   تقویت روحیه تحقیق و پژوهش درمراجعه کنندگان و کمک به کشف و پرورش خلاقیتها و استعدادها

-   پیگیری وبه کارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی ، منابع ، امکانات ، به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات ، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات  

-   اجرای طرح تکریم مراجعه کنندگان برای بهبود وضعیت کتابخانه

-   نیاز سنجی و نظر سنجی مراجعه کنندگان کتابخانه و بررسی نیازهای علمی و جدید آنها و تنظیم درخواستها و لیست و فرمهای مربوطه و ارائه آنها به ریاست مجتمع

-   فراهم نمودن زمینه ارتقای دانش تخصصی خود و کارمندان و ایجاد زمینه بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی در حوزه خدمات کتابداری جهت پیشبرد اهداف کتابخانه

-    ارائه اطلاعات و راهنماییهای لازم و انتخاب منابع مناسب مورد نظر و ارائه خدمات به هنگام ، دقیق و کامل به مراجعه کنندگان  در راستای وظایف کتابخانه

-    ارائه خدمات  عضوگیری و صدور کارت عضویت

-    هماهنگی با اساتید و دانشجویان جهت تهیه منابع مورد نظر در هر ترم

-    نظارت بر کتابها جهت امر قفسه خوانی ،وجین و صحافی به موقع آنها

-    انجام کارهای ثبت کتاب و به طورکلی کلیه مراحل آماده سازی کتاب تا انتقال آنها به مخزن ، امانت کتاب و در نهایت حفاظت و توسعه مجموعه منابع

-   نظارت بر امر پیگیری و سازماندهی نشریات وارده و اشتراک با نشریات معتبر مورد نیاز

-   نظارت بر امر خرید و سفارش کتاب و هماهنگی با ناشران و شرکت در نمایشگاههای کتاب جهت خرید منابع مورد نیاز

-   رسیدگی به مسائل موجود در کتابخانه در هر زمینه و در صورت نیاز ارائه  به رئیس محترم مجتمع و در موارد ضروری پیشنهاد برگزاری جلسه در زمینه مسائل موجود

-   نظارت بر امور سالنهای مطالعه

-   نظارت بر سازماندهی منابع اهدایی

-   نظارت بر امر جرائم و دیرکرد کتابهای کتابخانه

-    انجام اقدامات مربوط به تسویه حساب اعضا

 جستجو
آدرس سایت جدید (۱۲۸۸۲ بازدید)
فرم خام طرح درس (۴۲۸۸ بازدید)
پرستاری (۳۳۰۵ بازدید)
تشویقی مقالات (۳۰۶۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...