×
  • چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
بازدید سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت از پروژه های قابل افتتاح دانشگاه

بازدید سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت از پروژه های ق...
یكشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨

بازدید سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی ...

گزارش تصویری
آیین کلنگ زنی همراه سرای بیمارستان امام علی (ع) بجنورد

آیین کلنگ زنی همراه سرای بیمارستان امام علی (ع) بجنورد
چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨

آیین کلنگ زنی همراه سرای بیمارستان امام علی ...