يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

معاونت آموزشی ،تحقیقات ودانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین


دیرکرد


 

-   دیر کرد کتاب از اولین روز بعد از مدت امانت به کتاب تعلق می گیرد . به ازای هر روز تا روز پنجم 5000 ریال . بین پنج تا 10 روز به ازای هر روز 10/000 ریال و تا 15روز به ازای هر روز 15/000 ریال بعلاوه محرومیت از امانت کتاب به مدت 1 ترم می باشد .

-  مبالغ فوق را امانت گیرنده کتاب شخصا به حساب مجتمع واریز خواهد کردوتا زمان جبران خسارت و تحویل فیش مربوطه از خدمات کتابخانه محروم می باشد .

- لازم به ذکر است در صورت تکرار موارد فوق با توجه به میزان خسارت وارده و دیرکرد کتاب و با صلاحدید مسئول کتابخانه متقاضی از خدمات کتابخانه محروم  و در نهایت کارت عضویت  وی باطل خواهد شد . 

 

                           جستجو
آدرس سایت جدید (۱۲۷۷۳ بازدید)
فرم خام طرح درس (۴۲۵۸ بازدید)
پرستاری (۳۲۷۵ بازدید)
تشویقی مقالات (۳۰۴۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...