يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

معاونت آموزشی ،تحقیقات ودانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین


معرفی دانشکده


تاسیس دانشکده پرستاری با عنوان مجتمع آموزش عالی علوم پزشکی شهرستان اسفراین در سال 1390 براساس  دویست ویازدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور در وزارت بهداشت ودرمان علوم پزشکی به تاریخ 6/2/1390  وقرارگرفتن در ردیف  بودجه  مورد موافقت قرار گرفت  وعملیات بهسازی آن از 20/7/1390 باتحویل ساختمان از دانشگاه آزاد اسلامی که بصورت اجاره ای در اختیار آن دانشگاه قرارگرفته بود،  آغاز گردید ودر مورخه 30/10/1390 عملیات بهسازی آن به  اتمام رسید. این مجتمع پس از ثبت نام 23 نفر از دانشجویان رشته پرستاری در تاریخ  8/11/1390 پس از برگزاری مراسم افتتاحیه توسط استاندار محترم استان خراسان شمالی فعالیت خود را آغاز نمودوبا توجه به اخذ موافقت شورای گسترش علوم پزشکی در تاریخ 22/03/92 با توسعه رشته های مجتمع درزمینه بهداشت عمومی و فوریتهای پزشکی با تبدیل مجتمع آموزش عالی علوم پزشکی اسفراین به دانشکده پرستاری موافقت بعمل آمد

                         جستجو
آدرس سایت جدید (۱۲۸۹۲ بازدید)
فرم خام طرح درس (۴۲۹۱ بازدید)
پرستاری (۳۳۱۱ بازدید)
تشویقی مقالات (۳۰۶۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...