يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

معاونت آموزشی ،تحقیقات ودانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین


چشم انداز و ماموریت


 

  • هدفمند نمودن پژوهشهای بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش و بهینه سازی استفاده از بودجه های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهشها و حمایت از پژوهشگران.
  • توانمندسازی پژوهشگران و توسعه تحقیقات کاربردی و بهره گیری از نتایج آنها در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه
  • بسط و توسعه ارتباطات و همکاریها بین سازمانها و ادارات مرتبط با سلامت
  • سیاستگزاری و برنامه ریزی یکپارچه برای بهبود کیفیت و ارتقاء کمیت سیستم ثبت آمار و داده های بهداشتی درمانی
  • امکان سنجی ایجاد و توسعه پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی و واحد توسعه تحقیقات بالینی

 جستجو
آدرس سایت جدید (۱۰۷۵۰ بازدید)
فرم خام طرح درس (۴۰۴۷ بازدید)
پرستاری (۲۸۹۵ بازدید)
تشویقی مقالات (۲۷۰۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...