×
  • سه شنبه ١٢ فروردین ١٣٩٩
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

استخدامی پیمانی

9886

نتایج نهایی آزمون استخدام پیمانی مورخ 89/39/03دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بدینوسیله لیست اسامی پذیرفته شدگان نهائی آزمون استخدامی مورخ 80/30/03دانشگاه علوم پزشکیی
خراسان شمالی پس از بررسی مدارک اولیه داوطلبان به شرح جدول ذیل اعلام می گردد.
تذکرات مهم:
*داوطلبانی که اسامی آنها به عنوان پذیرفته شده نهائی اعلام گردیده و دارای کارنامه قبولی از سایت
سازمان سنجش کشور میباشند،جهت انجام مراحل گزینش به آدرس اینترنتی :
/ http://bojnord.selection.behdasht.gov.irمراجعه و پس از مطالعه نسبت به تکمیل فرم اطلاعات فردی اقدام
و فرم را در قسمت مربوطه بارگزاری نمایند.
بدیهی است بکارگیری پذیرفته شدگان مشروط به:
* اعلام نظرقطعی مدیریت هسته گزینش
*رضایت عملکرد
*تائیدیه سلامت جسمانی،روانی و شخصیتی
*و پس از دریافت ، تکمیل وبارگزاری فرم های مربوط به استخدام درپروفایل شخصی به آدرس: emp.nkums.ac.irدر
زمان مقرر(اعلام واحد استخدام) انجام خواهد شد.
ضمنا یاد آور می شود پذیرفته شدگان محترم پس از انجام و تکمیل فرم های مربوط به استخدام در زمان دریافت ابلاغ
تعیین محل خدمت نسبت به ارائه حضوری کلیه مدارک و مستندات مربوطه(اصل و کپی) طبق مفاد آگهی اقدام نمایند
 

اعلام نتايج قطعي_سايت.pdfمطالب مرتبط :


اطلاعیه 5
149
اطلاعیه شماره 4
574
اطلاعیه شماره 3
1340
اطلاعیه شماره 2
1055
اطلاعیه شماره 1
888

از مجموع 125 رأی

فاقد نظر