يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

معاونت آموزشی ،تحقیقات ودانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین


مسئول واحد


نام و نام خانوادگی :

عمار علیزاده

مدرک و رشته تحصیلی :

کارشناس مهندسی نرم افزار کامپیوتر

مسئول انفورماتیک دانشکده پرستاری اسفراین

پست الکترونیک :

EMAIL: ammar_alizadeh@yahoo.com

شماره تماس :

05857227238757

 

 جستجو
آدرس سایت جدید (۶۰۱۹ بازدید)
فرم خام طرح درس (۳۶۷۶ بازدید)
پرستاری (۲۰۸۴ بازدید)
تشویقی مقالات (۱۸۵۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...