يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

معاونت آموزشی ،تحقیقات ودانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین


معرفی مسئول


آقای نصرالله یزدی

مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

پست الکترونیکی :

شماره تماس : 7229052-0585

 جستجو
آدرس سایت جدید (5229 بازدید)
فرم خام طرح درس (3582 بازدید)
پرستاری (1930 بازدید)
تشویقی مقالات (1690 بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...