يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

معاونت آموزشی ،تحقیقات ودانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین


معرفی مسئول


آقای نصرالله یزدی

مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

پست الکترونیکی :

شماره تماس : 7229052-0585

 جستجو
آدرس سایت جدید (۶۵۲۳ بازدید)
فرم خام طرح درس (۳۷۲۵ بازدید)
پرستاری (۲۱۶۷ بازدید)
تشویقی مقالات (۱۹۵۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...